Declarație de confidențialitate - Hisense

Declarație de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Politica de prelucrare a datelor personale este disponibilă la adresa  https://www.gorenje.ro/declaratie-de-confidentialitate. Politica de prelucrare a datelor personale este publică și este disponibilă oricărei persoane fizice sau juridice.

Politica de prelucrare a datelor personale decrie în mod general procesul de prelucrare a datelor personale și reprezintă linia directoare pentru orice prelucrare de date personale legate de Controlorul de Date Personale.

Controlorul de date personale este compania Gorenje Romania:

Gorenje Romania S.R.L.
Sos. Pipera, Nr. 1/VII, Nord City Tower, et. 7, Voluntari, IF
Romania

Controlorul de date personale își rezervă dreptul de a schimbă politica de confidențialitate fără nicio notificare prealabilă. Oferim acces permanent la politica de confidențialitate prin publicarea acesteia în mediul online.Această politică de prelucrare a datelor personale este valabilă pentru toate companiile din cadrul grupului Gorenje.

Ce fel de date personale colectăm

Noi colectam si procesam numai datele personale relevante pentru relația existentă în colaborarea dintre noi. Numai un minim de date relevante este colectat si procesat. 
Înainte de procesarea datelor personale trebuie stabilită existența anumitor informații de bază, neapărat necesare. Vom colecta și procesa numai ale acele seturi de date, unde avem, cumulat, urmatoarele:
 • o confirmare directă;
 • baza legală adecvată;
 • o relație contractuală existentă sau în curs de negociere (este considerată relație contractuală simpla existență a unei comenzi sau a unei chitanțe).
Atunci când vă prelucram datele personale, avem în vedere strângerea doar a volumului minim  de date personale necesar atingerii scopului propus.

CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTĂM

Noi colectam si procesam numai datele personale relevante pentru relația existentă în colaborarea dintre noi. Numai un minim de date relevante este colectat si procesat. 

Înainte de procesarea datelor personale trebuie stabilită existența anumitor informații de bază, neapărat necesare. Vom colecta și procesa numai ale acele seturi de date, unde avem, cumulat, urmatoarele:
 • o confirmare directă;
 • baza legală adecvată;
 • o relație contractuală existentă sau în curs de negociere (este considerată relație contractuală simpla existență a unei comenzi sau a unei chitanțe).
Atunci când vă prelucram datele personale, avem în vedere strângerea doar a volumului minim  de date personale necesar atingerii scopului propus.

CUM VĂ FOLOSIM DATELE

Scopuri

Fiecare prelucrare de date personale este efectuată numai pentru atingerea scopului declarat pentru care s-a făcut fiecare colectare de date personale.

Concordanța cu reglementările și legile in vigoare

Vă vom folosi datele Dvs. personale așa cum este prevăzut de legile și in reglementările în vigoare, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru a putea face acest lucru, s-ar putea să fie puse la dispoziția organelor legislative sau a autorităților împuternicite să verifice aplicarea legilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cui s-ar putea să punem la dispoziție datele Dvs.

Datele Dvs., strânse de noi conform scopurilor indicate mai sus, s-ar putea să fie puse la dispoziția companiilor din grupul Gorenje și a subcontractorilor care oferă servicii către Gorenje, d.o.o. sau către alte companii din grupul Gorenje, cum ar fi companii de support IT, ce asigură capacitatea de operare și funcționare a sistemului informatic al Gorenje. Toți sub-procesatorii sunt obligați să proceseze datele în concordanță cu liniile directoare și regulile puse la dispoziție de către grupul Gorenje, într-un formular sau printr-o anexă la un contract existent. Așa este asigurat un nivel corespunzător de siguranță pentru datele Dvs.

Tranferul datelor Dvs. către terțe țări

Datele ce ni le puneți la dispoziție sunt păstrate și procesate în interiorul granițelor Uniunii Europene. Nu se efectuează niciun transfer al datelor Dvs. personale către terțe țări (din afara Uniunii Europene).

Transmiterea de informații agregate sau anonimizate

S-ar putea să transmitem informații agregate sau anonimizate în afara grupului Gorenje, catre parteneri cum ar fi instituții de educație sau companii de cercetare. De exemplu, s-ar putea să facem publice informații pentru a arăta evoluția cifrei de afaceri a grupului, dar, oricum, această dezvăluire de date nu va conține date ce ar putea duce la identificarea vreunei persoane. 

Pe ce durata păstram datele Dvs.

Vom păstra datele Dvs. pentru perioada consimțită de Dvs. Dacă veți dori să vă anulați consimțământul și să opriți folosirea serviciilor oferite pentru aparatul electrocasnic aferent, va rog sa ne transmiteți un mesaj prin email la adresa gdpr@gorenje.com

În cazul în care alte legi sau reglementari legale ne vor obliga să păstram datele, acestea vor fi păstrate pe durata specificată de lege. În cazul în  care nu vom mai avea nevoie de datele personale, acestea vor fi distruse, șterse, anonimizate sau vor fi puse sub pseudonim.

Drepturile individuale

Toți indivizii ce ne-au încredințat datele lor personale, au anumite drepturi de care ar dori să beneficieze. Aceste drepturi includ:
 • dreptul de a avea acces la datele personale depozitate și procesate de noi și dreptul de a fi informați cum anume procesăm datele in discutie;
 • în anumite cazuri, dreptul de a-și retrage consimțământul de a-i fi procesate datele. În acest caz avem un alt motiv legitim de continua procesarea datelor, vom continua să le prelucram (oricum noi vă vom informa despre procedura de retragere);
 • Dreptul de a-si corecta datele, atât pe cele colectate cât și pe cele prelucrate, în cazul în care acestea nu sunt corecte;
 • Dreptul de a șterge datele personale, cu precizarea că noi putem continua să păstram date dacă suntem îndrituiți să facem acest lucru;
 • Dreptul de a obiecta și de a solicita restricționarea folisirii datelor personale în anumite circumstanțe.
În cazul în care doriți să vă folosiți de drepturile Dvs., ne puteți contacta folosind adresa de email de suport: gdpr@gorenje.com

Consecinte ale procesării de date:

Procesarea datelor personale este, în cele mai multe cazuri, legată de relația de afaceri existentă între Dvs. (un individ) și grupul Gorenje. Deoarece datele strânse nu sunt folosite nicicum în procese decizionale automate sau în alcătuirea de profile, consecințele și impactul asupra procesării datelor personale este estimat a fi de tip procesare cu impact redus asupra intimității indivizilor.

Care sunt așteptările noastre de la Dvs.

Sunteți responsabil să ne puneți dispoziție date corecte și de actualitate. În cazul în care apar schimbări în datele Dvs. personale, va trebui să ne informați despre aceste schimbări cât mai repede posibil.

Vă ținem datele în siguranță

Dacă doriți să obtineți informații adiționale despre cele declarate mai sus, sau dacă doriți să-l contactați pe Ofițerul responabil de Protecția Datelor, scrieți la:

Data Protection Officer Mitja Kozar
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenia
e-mail: gdpr@gorenje.com